CFP: Zaangażowani i rewolucyjni (2020/2)

2020-04-24

Kolejny numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” zamierzamy poświęcić zagadnieniu rewolucyjnego zaangażowania w zmianę rzeczywistości. W kontekście literatury i sztuki takie zagadnienie wymaga przyjęcia przynajmniej podwójnej optyki: sprawdzającej możliwości samego medium artystycznego oraz sprawdzającej możliwości działań rewolucyjnych dziś.

Od jakiegoś czasu twórczość artystyczna lokuje się pomiędzy rzemiosłem a urynkowionymi i medialnymi zapotrzebowaniami. Mamy coraz mniejsze przekonanie, że sztuką i literaturą dokonamy przemiany świata, ale nadal sądzimy, że ich interwencyjny charakter i polityczny potencjał są wartością. Dlatego pytania o możliwości pomyślenia o literaturze i sztukach jako praktykach wywrotowych, zaangażowanych i angażujących są ciągle na czasie. Należy je też ciągle dookreślać: w co literatura/ sztuka chce się angażować; jakie są konsekwencje politycznego i społecznego zaangażowania; jak zmieniają się formy artystycznej interwencji; na czym polega skuteczność artystyczna. W tak uszczegółowionych kontekstach chcielibyśmy się przyjrzeć znaczeniom i możliwościom współczesnego artystycznego aktywizmu, jak i jego historycznym odmianom.

Wraz z przekonanie o końcu utopii, zmieniło się także podejście do idei rewolucji, najbardziej radykalnie pomyślanej zmianie rzeczywistości. Zachęcamy Państwa do przyjrzenia się rozmaitym ideom przynoszącym rewolucyjny napęd, jak i historycznym postaciom rewolucji. Zadajmy pytania o to, jak dziś myślimy o rewolucji, do jakich przekazów literackich o rewolucjach w XX wieku możemy dotrzeć oraz o to, czy idea rewolucji zasila dziś jeszcze wyobraźnię.

Na zgłoszenia artykułów wraz z abstraktem czekamy do 31.12.2019 roku.

Prosimy o przesyłanie tekstów na adres mailowy redakcji: slaskiestudiapolonistyczne@us.edu.pl