[1]
KołodziejD. 2021. Intra et extra muros - figura murów i (ze)wnętrza w twórczości Witolda Wirpszy. Śląskie Studia Polonistyczne. 18, 2 (sie. 2021), 1-19. DOI:https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.03.