[1]
MellerO. 2021. „Językami mówić będę”. Détournement i sequelizacja albo język(i) poetycki(e) Tomasza Bąka. Śląskie Studia Polonistyczne. 18, 2 (lip. 2021), 1-26. DOI:https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.10.