[1]
Brzezińska-PająkM. 2021. Upadek muru berlińskiego w wybranych filmach fabularnych i dokumentalnych – od medialnej gorączki po perspektywę symbolicznego pośrednika. Śląskie Studia Polonistyczne. 18, 2 (wrz. 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.07.