[1]
RakoczyM. 2021. Przepisywanie pamięci. Performansy piśmienne na murach Stoczni Gdańskiej. Śląskie Studia Polonistyczne. 18, 2 (wrz. 2021), 1-26. DOI:https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.06.