[1]
WolskiP. 2011. Droga do "Maus". Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaustu. Śląskie Studia Polonistyczne. 1, 1 (grudz. 2011), 131-153.