[1]
TacikP. 2013. Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza. Śląskie Studia Polonistyczne. 3, 1 (cze. 2013), 91-113.