[1]
DudaM. 2013. Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej. Śląskie Studia Polonistyczne. 3, 1 (cze. 2013), 263-270.