(1)
KołodziejD. Intra Et Extra Muros - Figura Murów I (ze)wnętrza W Twórczości Witolda Wirpszy. SSP 2021, 18, 1-19.