(1)
KmiecikM. Kochając Obiekty Wdzięcznie Niejasne. Teoria Miłości Gherasima Luki. SSP 2021, 17, 1-14.