(1)
TrusewiczM. Odblokować Alternatywną Przyszłość. Performatywna Poezja Tomasza Bąka. SSP 2021, 18, 1-22.