(1)
RakoczyM. Przepisywanie Pamięci. Performansy Piśmienne Na Murach Stoczni Gdańskiej. SSP 2021, 18, 1-26.