(1)
WolskiP. Droga Do "Maus". Komiks a Literackie Paradygmaty W Dyskusji Wokół Przedstawialności Holokaustu. SSP 2011, 1, 131-153.