(1)
TacikP. Mesjańska (bez)nadzieja Nowoczesności: Hegel, Marksizm, Psychoanaliza. SSP 2013, 3, 91-113.