(1)
SzczerbakiewiczR. Down Eros, Up Mars! Postmęskość W Filmach Williama Wylera. SSP 2020, 15, 1-18.