KołodziejD. (2021). Intra et extra muros - figura murów i (ze)wnętrza w twórczości Witolda Wirpszy. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-19. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.03