MellerO. (2021). „Językami mówić będę”. Détournement i sequelizacja albo język(i) poetycki(e) Tomasza Bąka. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-26. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.10