FranczakJ. (2021). „Dead-wall reveries”. Przypadek kopisty z Wall Street. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-17. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.05