RakoczyM. (2021). Przepisywanie pamięci. Performansy piśmienne na murach Stoczni Gdańskiej. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-26. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.06