WolskiP. (2011). Droga do "Maus". Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaustu. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 131-153. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3228