SłomakI. (2011). Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy „romanse” wobec ciała i seksualności. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 237-244. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3235