PotkańskiJ. (2013). Przeciw lacanowskiej prawicy. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 53-72. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3279