TacikP. (2013). Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 91-113. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3281