DudaM. (2013). Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 263-270. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3298