NoszczykM. (2014). Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniło. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 295-308. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3355