SzczerbakiewiczR. (2020). Down Eros, Up Mars! Postmęskość w filmach Williama Wylera. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-18. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.09