PotkańskiJ. (2020). Mężczyzna między matriarchatem i sadyzmem. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-12. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.11