KusekR. (2020). Przypadkowy turysta? John Maxwell Coetzee w Europie Środkowej – rekonesans. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.18