SmulskiJ. (2020). Wokół Władzy (i nie tylko). Kilka listów Tadeusza Konwickiego (z komentarzem). Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-7. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.17