KołodziejD. Intra et extra muros - figura murów i (ze)wnętrza w twórczości Witolda Wirpszy. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 18, n. 2, p. 1-19, 30 ago. 2021.