MellerO. „Językami mówić będę”. Détournement i sequelizacja albo język(i) poetycki(e) Tomasza Bąka. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 18, n. 2, p. 1-26, 26 jul. 2021.