TacikP. Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 3, n. 1, p. 91-113, 28 jun. 2013.