DudaM. Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 3, n. 1, p. 263-270, 28 jun. 2013.