SzczerbakiewiczR. Down Eros, Up Mars! Postmęskość w filmach Williama Wylera. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 15, n. 1, p. 1-18, 26 jun. 2020.