KusekR. Przypadkowy turysta? John Maxwell Coetzee w Europie Środkowej – rekonesans. Śląskie Studia Polonistyczne, v. 15, n. 1, p. 1-16, 29 jun. 2020.