Kołodziej, Dorota. 2021. Intra Et Extra Muros - Figura Murów I (ze)wnętrza W Twórczości Witolda Wirpszy. Śląskie Studia Polonistyczne 18 (2), 1-19. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.03.