Rakoczy, Marta. 2021. „Przepisywanie Pamięci. Performansy Piśmienne Na Murach Stoczni Gdańskie”j. Śląskie Studia Polonistyczne 18 (2), 1-26. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.06.