Potkański, Jan. 2013. Przeciw Lacanowskiej Prawicy. Śląskie Studia Polonistyczne 3 (1), 53-72. https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3279.