Szczerbakiewicz, Rafał. 2020. „Down Eros, Up Mars! Postmęskość W Filmach Williama Wyler”a. Śląskie Studia Polonistyczne 15 (1), 1-18. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.09.