Potkański, Jan. 2020. Mężczyzna Między Matriarchatem I Sadyzmem. Śląskie Studia Polonistyczne 15 (1), 1-12. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.11.