KołodziejD. (2021) Intra et extra muros - figura murów i (ze)wnętrza w twórczości Witolda Wirpszy, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-19. doi: 10.31261/SSP.2021.18.03.