MellerO. (2021) „«Językami mówić będę». Détournement i sequelizacja albo język(i) poetycki(e) Tomasza Bąk”a, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-26. doi: 10.31261/SSP.2021.18.10.