KoronkiewiczM. (2021) „Żeby było normalnie. W jaki sposób początek opowieści o trzydziestoleciu literatury najnowszej wyznacza jej konie”c, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-16. doi: 10.31261/SSP.2021.18.15.