Brzezińska-PająkM. (2021) Upadek muru berlińskiego w wybranych filmach fabularnych i dokumentalnych – od medialnej gorączki po perspektywę symbolicznego pośrednika, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-12. doi: 10.31261/SSP.2021.18.07.