RakoczyM. (2021) „Przepisywanie pamięci. Performansy piśmienne na murach Stoczni Gdańskie”j, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-26. doi: 10.31261/SSP.2021.18.06.