WolskiP. (2011) „Droga do "Maus". Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaust”u, Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), s. 131-153. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3228 (Udostępniono: 4marzec2024).