SłomakI. (2011) „Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy «romanse» wobec ciała i seksualnośc”i, Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), s. 237-244. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3235 (Udostępniono: 4marzec2024).