PotkańskiJ. (2013) Przeciw lacanowskiej prawicy, Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), s. 53-72. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3279 (Udostępniono: 30wrzesień2022).