DudaM. (2013) Literackie studia nad przestrzenią literatury polskiej, Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), s. 263-270. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3298 (Udostępniono: 4marzec2024).