SzczerbakiewiczR. (2020) „Down Eros, Up Mars! Postmęskość w filmach Williama Wyler”a, Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), s. 1-18. doi: 10.31261/SSP.2020.15.09.